เราจะยังไม่พึงพอใจ
จนกว่าท่านจะได้รับความพอใจ

เว็บไซด์นี้เป็นการแนะนำท่านให้รู้จักกับ โกลเด้น แอโรว์ แมรีน เอส.เอ. แต่คงไม่สามารถตอบคำถามของท่าน ได้หมดในที่นี้

เราเพียงแต่ยกเอาจุดเด่นของผลประโยชน์ บางอย่างที่ท่านจะต้องพอใจ เราอยากทราบความต้องการของท่าน เพื่อที่เราจะได้สรุปบริการของโกลเด้น แอโรว์ แมรีน ที่สามารถสนองความต้องการของท่านได้

ผลประโยชน์ที่ไม่ต้องเสียภาษีและการถือกรรมสิทธิ์ได้โดยอิสระที่ท่านจะต้องพอใจนั้นเป็น เรื่องสำคัญสำหรับเรา เราช่วยให้ท่านได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้ได้

เราปฏิบัติต่อท่านอย่างตรงไปตรงมา เราเป็นผู้เชี่ยวชาญของแฟลกส์ ออฟ คอนวีเนียนซ์ เราจะชี้แจงให้ท่านทราบถึงผลประโยชน์จากการใช้บริการของเรา

ต่อไปนี้คือ จุดเด่นบางประการ

    ทะเบียนเรือ

  • ลงทะเบียนเรือได้โดยตรงกับตัวแทนและทนายความของเรา ปานามา ไลบีเรีย เบลิช ฮอนดูรัส เซนต์วินเซนต์ กัมพูชา ฯลฯ
  • เราจะให้บริการยื่นเอกสารในฐานะตัวแทนการยื่นเอกสารเมื่อท่านต้องการยื่นขอทะเบียน ถาวรสำหรับเรือของท่าน และเราจะติดตามผลจนกระทั่งท่านได้รับทะเบียนเรือถาวร เราจะแจ้งให้ท่านทราบตั้งแต่แรกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายพิเศษในกรณีความล่าช้า และแก้ไขรายการในทะเบียน ใบอนุญาตสถานีวิทยุในเรือ และหนังสือรับรองจำนวนบุคลากรต่ำสุดที่สามารถมีได้อย่างปลอดภัย
  • เราดำเนินการจดทะเบียนเรือ แฟลกส์ ออฟ คอนวีเนียนซ์ มาแล้วกว่า 10 ปี ในประเทศไทย ท่านไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการมานัดกับกงสุลและสำนักทะเบียน ซึ่งต้องคอยเป็นเวลาเกือบทั้งวัน สำหรับธุระเพียง 15 นาที เราสามารถจดทะเบียนเรือให้ท่านได้ทางโทรสารและโทรศัพท์

 

 

Read English Version